Thị gà trống nguyên con

120.000

Thời gian nuôi: >5 tháng.

Mỗi con nặng thường từ 3.0kg đến 4.0kg/con.

còn 500 hàng (có thể đặt hàng trước)

Bán bởi picooks
Báo cáo Lạm dụng
Mã: GATRONG Danh mục: