Flip book element

Thị gà trống nguyên con

120.000

Thời gian nuôi: >5 tháng.

Mỗi con nặng thường từ 3.0kg đến 4.0kg/con.

Bán bởi picooks
Báo cáo Lạm dụng
Mã: GATRONG Danh mục:
Đọc tiếp

Thịt gà mái đẻ nguyên con

120.000

Thời gian nuôi: >6 tháng.

Mỗi con nặng thường từ 2.2kg đến 2.8kg/con.

Bán bởi picooks
Báo cáo Lạm dụng
Mã: THITGAMAI Danh mục:
Đọc tiếp

Rau ngọn su su Tam Đảo – 500g

15.000

Rau ngọn su su Tam Đảo – 500g

Bán bởi picooks
Báo cáo Lạm dụng
Mã: NGONSUSUTD Danh mục:
Đọc tiếp

Trứng gà ai cập (10 quả)

30.000

Trứng gà ai cập

Bán bởi picooks
Báo cáo Lạm dụng
Mã: TRUNGGAAICAP Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.